Over Essare

Essare is

een samenvoeging van de twee Latijnse woorden esse en are: zijn en zijn.

Het gaat er om je authentieke zelf te zijn en te kunnen leven. Dat kan door bewust en vitaal in verbinding te staan.

Essare staat voor jezelf zijn, je essentie leven.

 

Het lemniscaat

staat symbool voor oneindige stromende verbinding met blijvende beweging en creatie.

Er is diepte en weer naar boven komen, van het onzichtbare naar de zichtbare oppervlakte.

Er is stroming en wisselwerking in contact.

Het staat voor de werkwijze van Essare, waarbij houding boven inhoud gaat.

Dit sluit aan bij mijn principes:

  • lichaam en geest zijn één geheel,
  • het abstracte staat in verbinding met het concrete,
  • op actie volgt reflectie en vervolgens weer actie (procesmatig werken volgens de leercirkel van Kolb),
  • we Zijn in relatie met de ander(en) in verbinding.

 

Lees verder over hoe Essare dat vormgeeft bij: visie en werkwijze.

 

lemniscaat

 

index.php
Sigrid Hoppener

bewust en vitaal in verbinding